БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА    Железничка 4

 

 

 

 

 

Click for Belgrade Nikola Tesla, Serbia Forecast

 
 
почетна страна>Битни догађаји

   

назив документа датум објављив.
Записник са 13. редовне седнице акционара БАС-а ! 20.06.2018
Годишњи финансијски извештај за 2017. 27.04.2018
Позив за 13. редовну седницу Скупштине акционара БАС 16.05.2018
1б. Именовање записничара 2018. 16.05.2018
Прилог уз тачку 1в - Записник са 12. Скупштине 16.05.2018
1в. Предлог одлуке - Верификација записника 2017. 16.05.2018
2. Прилог за тачку 2 - Фин. извештај и изв. ревизора 9Мb 16.05.2018
2б. Предлог одлуке - Фин. извештај за 2017. нето добитак 16.05.2018
2в. Предлог одлуке - Фин. извештај и за 2017. 16.05.2018
3. Прилог за тачку 3 - Извештај одбора директора за 2017. 16.05.2018
3а. Предлог одлуке - Извештај одбора директора за 2017. 16.05.2018
4. Понуда за ревизију 2018. 16.05.2018
4a. Прилог  уз тачку 4 16.05.2018
4б. Предлог одлуке за Избор ревизора 2018. 16.05.2018
5. Прилог уз тачку 5 -Обавештење 16.05.2018
Формулар пуномоћја 2018. 16.05.2018
Формулар за гласање 2018. 16.05.2018
Формулар генералног пуномоћја 16.05.2018
Записник са 12. редовне седнице акционара БАС-а ! 20.06.2017
Правилник о узбуњивачима 31.01.2016
Записник са 11. редовне седнице акционара БАС-а 27.06.2016
Годишњи извештај о објављеним информацијама 12.06.2014
Годишњи финансијски извештај за 2016. 28.04.2017
Годишњи финансијски извештај за 2015. 27.06.2016
Годишњи финансијски извештај за 2014. 30.04.2015
Годишњи финансијски извештај за 2013. 29.04.2014
Годишњи финансијски извештај за 2012. 26.04.2013
Годишњи финансијски извештај за 2011. 22.04.2012
 
 

bas@bas.rs

 
 

 

оптимизовано за рад у Internet Explorer -у