БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА    Железничка 4

 

 

 

 

 

Click for Belgrade Nikola Tesla, Serbia Forecast

 
 
почетна страна>Битни догађаји

   

назив документа датум објављив.
Записник са 14. седнице акционара БАС-а 24.06.2019
Извештај комисије за гласање 14. седнице БАС-а 21.06.2019
Донете одлуке 14. седнице акционара БАС-а 21.06.2019
Годишњи финансијски извештај за 2018. 20Mb 25.04.2019
Записник са 13. редовне седнице акционара БАС-а ! 20.06.2018
Позив за 14. редовну седницу Скупштине акционара БАС 17.05.2019
1б. Именовање записничара 2019. 17.05.2019
Прилог уз тачку 1в - Записник са 13. Скупштине 17.05.2019
1в. Предлог одлуке - Верификација записника 2019. 17.05.2019
2. Прилог за тачку 2 - Фин. извештај за 2018. 17.05.2019
2а. Прилог за тачку 2 - Фин. извештај за 2018. са мишљењем ревизора 12Мb 17.05.2019
2б. Предлог одлуке - Фин. извештај за 2018. 17.05.2019
2в. Предлог одлуке - Фин. извештај и за 2018. нето добитак 17.05.2019
3. Прилог за тачку 3 - Извештај одбора директора за 2018. 17.05.2019
3а. Предлог одлуке - Извештај одбора директора за 2018. 17.05.2019
4. Прилог - избор ревизора 2019. 17.05.2019
4a. Понуда за ревизију 2019. 17.05.2019
4б. Предлог одлуке за Избор ревизора 2019. 17.05.2019
Формулар пуномоћја 2019. 17.05.2019
Формулар за гласање 2019. 17.05.2019
Формулар генералног пуномоћја 17.05.2019
Правилник о узбуњивачима 31.01.2016
Годишњи извештај о објављеним информацијама 12.06.2014
Годишњи финансијски извештај за 2017. 27.04.2018
Годишњи финансијски извештај за 2016. 28.04.2017
Годишњи финансијски извештај за 2015. 27.06.2016
Годишњи финансијски извештај за 2014. 30.04.2015
Годишњи финансијски извештај за 2013. 29.04.2014
Годишњи финансијски извештај за 2012. 26.04.2013
Годишњи финансијски извештај за 2011. 22.04.2012
 
 

bas@bas.rs

 
 

 

оптимизовано за рад у Internet Explorer -у