БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА    Железничка 4

 

 

 

 

 

Click for Belgrade Nikola Tesla, Serbia Forecast

 
 
почетна страна>Битни догађаји

   

назив документа датум објављив.
Позив за ванредну седницу Скупштине акционара БАС 08.10.2019
1б. Именовање записничара 2019. 08.10.2019
Прилог уз тачку 1в - Записник са 14. Скупштине 08.10.2019
1в. Предлог одлуке - Верификација записника са 14. седнице 08.10.2019
2. Прилог-Располагање имовином велике вредности 08.10.2019
2а. Предлог одлуке-Располагање имовином велике вредности 08.10.2019
Формулар за гласање акционара правно лице 08.10.2019
Формулар за гласање акционара физичко лице 08.10.2019
Генерално пуномоћје 2019 за објављивање 08.10.2019
Обавештење о правима несагласних акционара 08.10.2019
Пуномоћје 2019 за објављивање 08.10.2019
Захтев за несагласне акционаре 08.10.2019
Правилник о узбуњивачима 31.01.2016
Годишњи извештај о објављеним информацијама 12.06.2014
Годишњи финансијски извештај за 2018. 25.04.2019
Годишњи финансијски извештај за 2017. 27.04.2018
Годишњи финансијски извештај за 2016. 28.04.2017
Годишњи финансијски извештај за 2015. 27.06.2016
Годишњи финансијски извештај за 2014. 30.04.2015
Годишњи финансијски извештај за 2013. 29.04.2014
Годишњи финансијски извештај за 2012. 26.04.2013
Годишњи финансијски извештај за 2011. 22.04.2012
 
 

bas@bas.rs

 
 

 

оптимизовано за рад у Internet Explorer -у